Karaoke Night & Contest

Spring 2016
Chinese Karaoke Practice Night
5:00 – 6:30 pm, Friday, March 3, Wy 209

歌單(Song-list

《北京欢迎你》

https://www.youtube.com/watch?v=F_qxFTUjmFI  pinyin and characters

《朋友》—周華健
https://www.youtube.com/watch?v=yybJCVtCunI

《對面的女孩看過來》—任賢齊:

https://www.youtube.com/watch?v=0pRHGWoia4k  both pinyin and characters
https://www.youtube.com/watch?v=2wvMhVsJGWM  pinyin

《小蘋果》筷子兄弟:

https://www.youtube.com/watch?v=odtp3xYmgUk  pinyin

《突然好想你 》—五月天:
https://www.youtube.com/watch?v=vVj6VO2oRqw&list=PLvHTDDHyrHlFXxgygTBRtnt-fm9Q8cgZo&index=2

《老鼠愛大米》:
https://www.youtube.com/watch?v=P9njO8cyo-M

《愛.接招》:Popu Lady

《妳是我的花朵》—伍佰:
https://www.youtube.com/watch?v=Hf7MoJ4McPI  pinyin
https://www.youtube.com/watch?v=3gakhn2Sfls  English translation

《浪人情歌》—伍佰:
https://www.youtube.com/watch?v=QsL_lBapCU4  pinyin
http://lyricstranslate.com/en/%E6%B5%AA%E4%BA%BA%E6%83%85%E6%AD%8C-lang-ren-qing-ge-ronins-love-song-%E6%B5%AA%E4%BA%BA%E6%83%85%E6%AD%8C.html  English translation

《鹿港小鎮》—羅大佑:

https://www.youtube.com/watch?v=MnzAO-dCu4A

《吻別》—張學友:
https://www.youtube.com/watch?v=zv4qkMFZNBU

《龍的傳人》—王力宏:
https://www.youtube.com/watch?v=igs788j02Os  English translation
https://www.youtube.com/watch?v=Y-rcEpl2ux4  pinyin

《聽媽媽的話》—周杰倫:

《黑色毛衣》—周杰倫:
https://youtu.be/2KVjjyg6U1w 

《甜蜜蜜》—鄧麗君:
https://www.youtube.com/watch?v=pXeWfnOjNCc
https://www.youtube.com/watch?v=lzcjAKzbC6I&list=RDlzcjAKzbC6I (male version)

《月亮代表我的心》—鄧麗君:
https://www.youtube.com/watch?v=-B5gAczFJps

《茉莉花》
https://www.youtube.com/watch?v=lb1Q78UsW1o  English
https://www.youtube.com/watch?v=YZvSv25c-BU  pinyin

《如果沒有你》—莫文蔚:

https://www.youtube.com/watch?v=WQKO5IC6QHE  pinyin
https://www.youtube.com/watch?v=Fd1RxVdxL8s  both pinyin and characters (male version)

《讓我一次愛個夠》—庾澄慶:
https://www.youtube.com/watch?v=hxjL_Vv7K9s  pinyin

《小婚禮》—吳建豪:
https://www.youtube.com/watch?v=_sEX8ai_Tas  both pinyin and characters

《遇見》—孫燕姿:
https://www.youtube.com/watch?v=_zSe5OqCfhA  both pinyin and characters

《自由》—張震嶽 :
https://www.youtube.com/watch?v=xJBIk8HBIcc  LIVE

《一无所有》—崔健:

https://www.youtube.com/watch?v=nHsn1USvWS4
https://www.youtube.com/watch?v=vzuED4yvncE   信樂團 version

Duet & Group Singing:

《不想長大》—S.H.E. :
https://www.youtube.com/watch?v=YR2VEUEx5Ag  English

《屋頂》—周傑倫、溫嵐:
https://www.youtube.com/watch?v=SPGDcg9aJnQ  pinyin

《小酒窩》—林俊傑、蔡卓妍:
https://www.youtube.com/watch?v=Qs0X8C9Jdvo

Websites:

Sing Chinese Songs: http://singchinesesongs.com/
Written Chinese: https://www.writtenchinese.com/10-chinese-songs-to-learn-mandarin-with/
Chinese Tools: http://www.chinese-tools.com/songs

Karaoke Apps:

唱吧 chàngbā
酷我K kù wǒ K gē
全民K quánmín K gē